Nienke Dalinghaus

Het sociaal domein is interessant, leerzaam en uitdagend om in te werken door de vele veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Het is interessant om te zien hoe gemeenten op verschillende manieren zijn omgegaan met deze veranderingen. Wat mij kenmerkt in mijn werk is dat ik overzicht probeer te creëren, verbanden leg en structureer. Hierin zoek ik graag de samenwerking op met mensen binnen de organisatie. Op het moment dat er een structuur is, kan je zien wat er verbeterd kan worden om zo te zorgen voor optimalisatie. Hierin wil ik rekening houden met mensen die er de gevolgen van ervaren: de inwoners van de gemeente.

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen