Beleidsmedewerker sociaal beleid (Wmo)

Gemeente Lingewaard

De Yong professional houdt zich in deze opdracht bezig met het beleid rondom dementievriendelijke gemeente. Daarnaast houdt zij zich bezig met de doorontwikkeling van de huishoudelijke ondersteuning naar een meer alomvattende vorm van thuisondersteuning.

Resultaten die de Yong professional oplevert:

  • Dementievriendelijke gemeente
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld om in de komende jaren de gemeente dementievriendelijker te maken. Dit plan van aanpak is gebaseerd op gesprekken die gevoerd zijn met professionals en het in kaart brengen van lokale initiatieven. Daarnaast wordt een startbijeenkomst georganiseerd met alle betrokken professionals om samenwerking te bevorderen en kennis te delen rondom dementia.

  • Doorontwikkeling thuisondersteuning
  • Er worden gesprekken gevoerd met Wmo-consulenten en gecontracteerde zorgaanbieders over de invulling van de nieuwe zorgproducten. In afstemming met betrokkenen worden de producten van huishoudelijke ondersteuning doorontwikkeld naar een meer alomvattende vorm van thuisondersteuning.

    NIENKE DALINGHAUS

    Yong professional