Medewerker methodisch werken

Gemeente Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert

De Yong professional werkt aan de implementatie van methodisch werken binnen de afdeling Werk en Inkomen. Tijdens dit project creëert ze informatierapporten over de re-integratie producten en werkinstructies voor re-integratieconsulenten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer verschillende re-integratie producten (bijv. scholing/opleiding, diagnosetrajecten, loonwaardemetingen) gepast zijn, correcte invoer van ingezette trajecten in de Suite voor het Sociaal Domein en het borgen van de managementinformatie die zo ontstaat bij kwaliteitsmedewerkers. Het resultaat is een rapport per re-integratieproduct met daarin alle benodigde informatie over het product en per product een werkinstructie over invoer in de Suite voor Sociaal domein voor re-integratieconsulenten.

Lisa was pro-actief in het vergaren van de juiste kennis en het leggen van contacten binnen de organisatie. Dit heeft er toe geleid dat ze onze werkwijze snel oppikte en dat ze vanaf het begin van toegevoegde waarde was voor de afdeling.”

Jaap GrootveldTeamleider Werk en Inkomen Werkorganisatie CGM - Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

LISA VERMEULEN

Yong professional