Beleidsondersteuner Wmo en Jeugd

Gemeente Heerde

In deze functie werkt de Yong professional als beleidsondersteuner Wmo en Jeugd in de gemeente Heerde. Een tweetal resultaten worden opgeleverd binnen deze opdracht:

  • De integrale verordening Wmo/Jeugd 2018 wordt aangepast naar (beleids-)veranderingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
  • De nadere regels Wmo en Jeugd 2018 worden samengevoegd in één integraal document

LISA VERMEULEN

Yong professional