Projectleider pilot logeerzorg

Gemeente Heerde en gemeente Epe

Vanuit het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport worden er landelijk 10 pilots gesubsidieerd op gebied van mantelzorgondersteuning in de vorm van logeerzorg. Het doel van de pilot is om logeerzorg meer op de kaart te zetten en te onderzoeken of/hoe deze vorm van mantelzorgondersteuning een bijdrage levert aan het leven van de mantelzorger en cliënt. De Yong professional is aangesteld als projectleider van de pilot Logeerzorg in de gemeente Heerde en de gemeente Epe.

Hier horen de volgende taken bij:

  • Opzetten, concretiseren en uitvoeren van het projectplan
  • Verzamelen en bundelen van onderzoeksgegevens
  • Contactpersoon richting Movisie en stakeholders
  • Verbindingspersoon naar mantelzorgcoördinator(en), zorgcoördinatoren en ketenpartners
  • Schrijven tussenrapport en eindrapport

ESMEE DE WITH

Yong professional