Esmee de With

Waarom doen mensen zoals ze doen? Hoe kunnen we gedrag positief beïnvloeden? En hoe kunnen we inwoners ondersteunen in hun dagelijks leven? Vragen waar ik in mijn werk regelmatig bij stilsta. Ik probeer me in te leven in doelgroep waar ik op dat moment mee werk om zo sociale vraagstukken aan te vliegen. Iedere keer bijt ik me weer vast in een nieuw onderwerp, wat ik me volledig eigen maak.

Binnen het sociaal domein werk je altijd aan innovatie en verbetering van de lokale samenleving. Het mooie is dat je het resultaat meteen ziet. Ik zie de gemeente als één van de spelers in het netwerk van samenwerkingspartners. Ik werk dus namens de gemeente graag samen met andere spelers binnen het sociaal domein om tot een mooi resultaat te komen.

It always seems impossible until it’s done

– Nelson Mandela –