Harm Luursema

Door te werken in het sociaal domein lever ik een concrete bijdrage aan de samenleving. Bij Yong krijg ik de kans om te werken voor meerdere gemeenten. Door verschillende werkwijzen te zien leer ik veel over de volle breedte van het sociaal domein. Ik ben ervan overtuigd dat Yong professionals daardoor een brede basis opbouwen, waarna ze deze extra kennis en ervaring kunnen inzetten bij een gemeente.

Eigenschappen als betrouwbaar, gedreven, ambitieus en stressbestendig typeren mij als persoon. Ik ben positief-kritisch wanneer nodig en altijd op zoek naar mogelijkheden om mensen bij elkaar te brengen. Ik streef naar kwaliteit en ga het liefst geordend en gestructureerd te werk. Ik lever graag een bijdrage aan het vertalen van theorie naar praktijk en vice versa. Het is essentieel om deze vertaalslag te maken. Alleen op deze manier, met input vanuit theorie én praktijk, kan een gemeente goed nieuw beleid ontwikkelen en implementeren.

Sapere aude – Durf te denken

– Immanuel Kant –