Participatiewet

Wil jij meer weten over de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in Nederland ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. De gemeenten zijn verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze wet. Uitgangspunt van deze wet is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud voorziet. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen weer aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen. Als iemand niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, kan er recht zijn op sociale bijstand als er geen recht is op een voorliggende wet.

Maar hoe werkt deze wet in de praktijk? Wat zijn precies de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden en wanneer heeft iemand recht op bijzondere bijstand? Onze training geeft antwoord op deze en andere vragen.

Na deze training:

  • Ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de Participatiewet
  • Ken jij de rechten en plichten die samenhangen met de Participatiewet
  • Weet jij hoe een uitkering wordt aangevraagd
  • Heb jij voldoende kennis over bijzondere bijstand
Opbouw van het trainingsprogramma

De training bestaat uit 6 sessies van elk 2,5 uur. Bij elke sessie staat een ander onderwerp van de Participatiewet centraal. Na het bijwonen van alle sessies ben je op de hoogte van alle ins en outs van de Participatiewet.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Voor wie?Professionals die werkend zijn in de uitvoering, kwaliteit of beleid binnen het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en meer inzicht willen in de werking van de Participatiewet.
Wanneer?Op aanvraag. Wij maken een passend aanbod op maat voor uw organisatie.