Felix van den Belt

Bij Yong ontwikkel ik mij zowel persoonlijk als inhoudelijk. De afwisselende aard van het werk bij Yong geeft mij de gelegenheid hierin een brede basis te leggen. Door te werken bij uiteenlopende gemeenten maak ik namelijk snel de dynamische en integrale aard van het sociaal domein eigen. 

Vanuit mijn interesse in maatschappelijke vraagstukken en menselijk handelen ben ik bij Yong terecht gekomen. Door mijn achtergrond in sociologie en antropologie heb ik geleerd dat menselijk handelen begrijpelijk wordt door te kijken, te luisteren en vragen te stellen. Bij Yong zet ik deze vaardigheden concreet in. 

It all depends on how we look at things, and not how they are in themselves. The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things without it.

– Carl Gustav Jung –