Sam Mulder

Het Sociaal Domein is voor mij de plek waar ik, gedreven door morele overtuigingen, kan werken aan een betere samenleving voor iedereen. Als historicus heb ik in mijn analyses extra oog voor ontwikkelingen en de invloed van context. Dit komt goed van pas in een dynamisch en maatschappelijk verankerd werkveld als het Sociale Domein. Yong biedt mij nu de kans om mijn academische kennis en vaardigheden aan te vullen met praktische ervaring. Het vergaren van nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen, het liefst in samenwerking met anderen, geeft mij energie en ik hoop dit mijn gehele carrière te kunnen blijven doen.

If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas

– George Bernard Shaw –